Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC026K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2021 07:57
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 07.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2020
Text oznámení: STC026K_oznameni.pdf (22093 kB) - 07.12.2020 08:40:33
Informace o oznámení: STC026K_infOznam.pdf (324 kB) - 07.12.2020 08:40:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC026K_infZjistovaci.pdf (232 kB) - 12.02.2021 07:57:13
Závěr zjišťovacího řízení: STC026K_zjistovaci.zip (757 kB) - 12.02.2021 07:57:13
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: