Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC027K
Název koncepce: Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 – 2025 – Aktualizace č. 5
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2022 09:14
Předkladatel: Městský úřad Vlašim
IČO předkladatele: 00232947
Datum zveřejnění: 13.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: STC027K_oznameni.pdf (1017 kB) - 13.06.2022 09:14:22
Informace o oznámení: STC027K_infOznam.pdf (428 kB) - 13.06.2022 09:14:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: