Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC042U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 23/1 územního plánu města Vlašim - stanovisko
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2008 08:04
Předkladatel: Městský úřad Vlašim
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: STC042U_zjistovaci.doc (44 kB) - 14.10.2004 10:42:10
Posuzovatel: Adamec Petr Ing.
Text stanoviska: STC042U_zaverStan.doc (80 kB) - 21.05.2008 08:04:36
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: