Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC053U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 7/SH územního plánu sídelního útvaru Dobříš - Stará Huť pro k.ú. Stará Huť
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2006 14:19
Předkladatel: Městský úřad Dobříš
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: STC053U_zjistovaci.doc (64 kB) - 14.10.2004 10:51:12
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Text stanoviska: STC053U_zaverStan.doc (78 kB) - 16.10.2006 14:19:45
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: