Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC070F
Název koncepce: Suchdol - návrh zadání změny č. 5 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2015 07:35
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.07.2013
Předkladatel: MěÚ Kutná Hora
IČO předkladatele: 00236195
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.07.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC070F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (96 kB) - 29.07.2013 09:31:08
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 23.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.12.2014
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC070F_vyhodnoceni.zip (3235 kB) - 06.10.2015 07:33:51
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.09.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC070F_stanoviskoSEA.doc (116 kB) - 06.10.2015 07:35:29
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: