Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC097P
Název koncepce: Tuchlovice - návrh zadání zm.č. 4 ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2008 08:49
Předkladatel: Magistrát města Kladna
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC097P_stanoviskoNavrhZadani.doc (74 kB) - 24.10.2007 14:51:49
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC097P_stanoviskoKoncept.doc (105 kB) - 12.06.2008 08:49:40
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: