Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1004P
Název koncepce: Benátky nad Jizerou - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2012 10:46
Předkladatel: MM Mladá Boleslav
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1004P_stanoviskoNavrhZadani.doc (130 kB) - 26.04.2011 07:49:14
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Morávková Milena Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC1004P_stanoviskoKoncept.pdf (210 kB) - 07.11.2012 10:46:35
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: