Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1008P
Název koncepce: Velké Přítočno - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2012 11:01
Předkladatel: Obecní úřad Velké Přítočno
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: STC1008P_navrhZadani.pdf (151 kB) - 18.04.2011 13:04:19
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1008P_stanoviskoNavrhZadani.doc (104 kB) - 18.04.2011 13:04:57
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1008P_stanoviskoNavrh1.doc (132 kB) - 12.03.2012 11:01:40
Důvody ukončení posuzování: