Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1012P
Název koncepce: Kostelec nad Černými lesy - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2013 09:15
Předkladatel: Městský úřad Říčany
IČO předkladatele: 00240702
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: STC1012P_navrhZadani.pdf (134 kB) - 22.04.2011 08:18:34
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1012P_stanoviskoNavrhZadani.doc (138 kB) - 22.04.2011 08:19:41
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC1012P_stanoviskoKoncept.doc (131 kB) - 06.09.2013 09:15:39
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: