Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1018P
Název koncepce: Týnec nad Sázavou - návrh územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2011 11:33
Předkladatel: MěÚ Týnec nad Sázavou
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1018P_stanoviskoNavrhZadani.doc (61 kB) - 13.05.2011 11:27:13
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Klaudys Martin Mgr., Ing.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1018P_stanoviskoNavrh1.doc (149 kB) - 13.05.2011 11:33:51
Text stanoviska k návrhu (2): STC1018P_stanoviskoNavrh2.doc (255 kB) - 13.05.2011 11:33:51
Důvody ukončení posuzování: