Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1049P
Název koncepce: Smilovice - návrh zadání změny č. 3 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2013 11:20
Předkladatel: Magistrát města Mladá Boleslav
IČO předkladatele: 00238295
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1049P_stanoviskoNavrhZadani.doc (107 kB) - 07.07.2011 11:42:29
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1049P_stanoviskoNavrh1.doc (118 kB) - 09.05.2013 11:20:57
Důvody ukončení posuzování: