Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC105F
Název koncepce: Popovičky - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2015 12:55
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 28.08.2013
Předkladatel: MěÚ Říčany
IČO předkladatele: 00240702
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.09.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC105F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (111 kB) - 25.09.2013 15:27:26
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 04.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.03.2015
Posuzovatel: Calábek Aleš Ing., MBA
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC105F_vyhodnoceni.pdf (7067 kB) - 04.02.2015 12:53:28
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.05.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC105F_stanoviskoSEA.doc (125 kB) - 11.06.2015 12:55:09
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: