Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC106P
Název koncepce: Velké Přílepy - zadání zm.č. 3 ÚPnSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.06.2008 13:39
Předkladatel: Obecní úřad Velké Přílepy
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC106P_stanoviskoNavrhZadani.doc (74 kB) - 14.11.2007 11:29:47
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (3): STC106P_stanoviskoNavrh3.doc (105 kB) - 04.06.2008 13:39:46
Důvody ukončení posuzování: