Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC108F
Název koncepce: Václavice - návrh zadání územního plánu - nové projednání
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2021 11:52
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.09.2013
Předkladatel: OÚ Václavice
IČO předkladatele: 00508365
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC108F_zadani.pdf (3546 kB) - 17.09.2013 09:21:11
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.09.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC108F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (117 kB) - 25.09.2013 15:28:23
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.11.2014
Posuzovatel: Pešková Hana Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Text  návrhu (ÚP): STC108F_navrh.pdf (920 kB) - 24.05.2016 10:52:12
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC108F_vyhodnoceni.pdf (2055 kB) - 24.05.2016 10:52:12
Text Hodnocení Natura 2000: STC108F_Natura.pdf (1804 kB) - 24.05.2016 10:52:12
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.05.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC108F_stanoviskoSEA.doc (187 kB) - 24.05.2016 10:52:57
Datum veřejného projednání: 31.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.09.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC108F_infoVP.pdf (207 kB) - 13.01.2021 11:52:22