Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1091P
Název koncepce: Čáslav - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2013 08:15
Předkladatel: MěÚ Čáslav
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1091P_stanoviskoNavrhZadani.doc (119 kB) - 17.10.2011 11:51:18
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC1091P_stanoviskoKoncept.doc (222 kB) - 18.02.2013 08:15:05
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: