Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1118P
Název koncepce: Chaloupky - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2013 11:27
Předkladatel: MěÚ Hořovice
IČO předkladatele: 00233242
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1118P_stanoviskoNavrhZadani.doc (91 kB) - 16.11.2011 09:48:26
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1118P_stanoviskoNavrh1.doc (120 kB) - 30.05.2013 11:27:33
Důvody ukončení posuzování: