Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1149P
Název koncepce: Kácov - návrh zadání změny č. 6 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2013 09:53
Předkladatel: Městský úřad Kutná Hora
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1149P_stanoviskoNavrhZadani.doc (117 kB) - 09.01.2012 08:30:33
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Calábek Aleš Ing., MBA
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1149P_stanoviskoNavrh1.doc (155 kB) - 15.07.2013 09:53:06
Důvody ukončení posuzování: