Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1164P
Název koncepce: Milovice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2013 08:49
Předkladatel: MěÚ Milovice
IČ předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1164P_stanoviskoNavrhZadani.doc (112 kB) - 23.02.2012 13:36:19
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC1164P_stanoviskoKoncept.doc (190 kB) - 18.01.2013 08:49:43
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: