Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1175P
Název koncepce: Bakov nad Jizerou - návrh zadání změny č. 5 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2013 12:58
Předkladatel: MěÚ Bakov nad Jizerou
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1175P_stanoviskoNavrhZadani.doc (81 kB) - 02.03.2012 10:17:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1175P_stanoviskoNavrh1.doc (102 kB) - 09.01.2013 12:58:14
Důvody ukončení posuzování: