Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1181P
Název koncepce: Březová-Oleško - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2013 07:55
Předkladatel: OÚ Březová-Oleško
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1181P_stanoviskoNavrhZadani.doc (103 kB) - 26.03.2012 10:40:07
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kovář Roman Dr., Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1181P_stanoviskoNavrh1.doc (215 kB) - 08.04.2013 07:55:11
Důvody ukončení posuzování: