Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1192P
Název koncepce: Obecnice - návrh zadání změny č. 2 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2013 14:13
Předkladatel: Obecní úřad Obecnice
IČO předkladatele: 00242918
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1192P_stanoviskoNavrhZadani.doc (105 kB) - 21.03.2012 15:14:12
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kovář Roman Dr., Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1192P_stanoviskoNavrh1.doc (158 kB) - 09.05.2013 14:13:31
Důvody ukončení posuzování: