Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1260P
Název koncepce: Skorkov - návrh zadání změny č. 2 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2014 09:24
Předkladatel: Obecní úřad Skorkov
IČO předkladatele: 70541981
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1260P_stanoviskoNavrhZadani.doc (111 kB) - 19.07.2012 08:28:02
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1260P_stanoviskoNavrh1.doc (110 kB) - 09.01.2014 09:24:00
Důvody ukončení posuzování: