Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1283P
Název koncepce: Kutná Hora - návrh zadání změny č. 45 ÚPM
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2013 16:27
Předkladatel: Městský úřad Kutná HoraOdbor regionálního rozvoje a územního plánování
IČO předkladatele: 00236195
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1283P_stanoviskoNavrhZadani.doc (90 kB) - 24.08.2012 11:18:58
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1283P_stanoviskoNavrh1.doc (103 kB) - 04.11.2013 16:27:25
Důvody ukončení posuzování: