Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1285P
Název koncepce: Hostouň - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2014 08:42
Předkladatel: Obecní úřad Hostouň
IČO předkladatele: 00234397
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1285P_stanoviskoNavrhZadani.doc (119 kB) - 30.08.2012 08:43:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bartoničková Lenka Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1285P_stanoviskoNavrh1.doc (121 kB) - 10.02.2014 08:42:35
Důvody ukončení posuzování: