Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1327P
Název koncepce: Libomyšl - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2015 13:37
Předkladatel: Obecní úřad Libomyšl
IČO předkladatele: 00233498
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1327P_stanoviskoNavrhZadani.doc (108 kB) - 14.11.2012 12:38:39
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kuk Richard Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1327P_stanoviskoNavrh1.doc (144 kB) - 20.02.2015 13:37:02
Důvody ukončení posuzování: