Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1361P
Název koncepce: Třebíz - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Vyjádření/Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2017 08:54
Předkladatel: Městský úřad ve Slaném - stavební úřad
IČO předkladatele: 00234877
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1361P_stanoviskoNavrhZadani.zip (316 kB) - 25.01.2017 08:54:29
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: