Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC140F
Název koncepce: Kněžičky - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.09.2015 15:40
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.10.2013
Předkladatel: MěÚ Poděbrady
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 04.11.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC140F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (98 kB) - 07.11.2013 10:48:48
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 27.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2015
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC140F_vyhodnoceni.pdf (1172 kB) - 27.05.2015 09:31:27
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 02.09.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC140F_stanoviskoSEA.doc (119 kB) - 07.09.2015 15:40:56
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: