Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC175F
Název koncepce: Dubno - návrh zadání změny č. 2 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2015 09:30
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.12.2013
Předkladatel: MěÚ Příbram
IČO předkladatele: 243132
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.01.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC175F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (96 kB) - 13.01.2014 14:53:40
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.04.2015
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC175F_vyhodnoceni.pdf (4488 kB) - 18.02.2015 09:42:17
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.04.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC175F_stanoviskoSEA.doc (132 kB) - 07.05.2015 09:30:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: