Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC185P
Název koncepce: Hořovice-návrh zadání zm.č. 4 (2.verze) ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2009 08:41
Předkladatel: Městský úřad Hořovice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC185P_stanoviskoNavrhZadani.doc (78 kB) - 12.01.2009 10:25:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (3): STC185P_stanoviskoNavrh3.doc (101 kB) - 05.02.2009 08:41:55
Důvody ukončení posuzování: