Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC251P
Název koncepce: Kolín - návrh zadání zm.č. 4 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.05.2009 09:29
Předkladatel: Městský úřad Kolín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC251P_stanoviskoNavrhZadani.doc (107 kB) - 28.07.2008 14:30:49
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (3): STC251P_stanoviskoNavrh3.doc (105 kB) - 22.05.2009 09:29:33
Důvody ukončení posuzování: