Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC252P
Název koncepce: Slaný - návrh zadání zm.č. 20 ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2009 13:35
Předkladatel: Městský úřad Slaný
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC252P_stanoviskoNavrhZadani.doc (92 kB) - 09.05.2008 11:22:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (3): STC252P_stanoviskoNavrh3.doc (83 kB) - 30.03.2009 13:35:39
Důvody ukončení posuzování: