Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC253F
Název koncepce: Písková Lhota - návrh zprávy o uplatňování ÚP + změna č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2015 13:12
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 01.05.2014
Předkladatel: Obecní úřad Písková Lhota
IČO předkladatele: 00239615
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 28.05.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: STC253F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.doc (86 kB) - 09.06.2014 18:16:28
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 29.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.11.2014
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC253F_vyhodnoceni.pdf (2874 kB) - 02.02.2015 13:50:32
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.05.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC253F_stanoviskoSEA.doc (112 kB) - 15.06.2015 13:12:40
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: