Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC279F
Název koncepce: Bakov nad Jizerou - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2016 08:08
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 28.07.2014
Předkladatel: Město Bakov nad Jizerou
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.08.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC279F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (119 kB) - 28.08.2014 09:46:04
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2016
Posuzovatel: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC279F_vyhodnoceni.pdf (3994 kB) - 19.09.2016 08:08:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.09.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC279F_stanoviskoSEA.doc (145 kB) - 19.09.2016 08:01:19
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: