Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC310P
Název koncepce: Postřižín - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2009 15:27
Předkladatel: Obecní úřad Postřižín
IČO předkladatele: 00240621
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC310P_stanoviskoNavrhZadani.doc (83 kB) - 11.08.2008 11:13:01
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (3): STC310P_stanoviskoNavrh3.doc (93 kB) - 07.01.2009 15:27:54
Důvody ukončení posuzování: