Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC335P
Název koncepce: Vrbčany - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.10.2009 06:45
Předkladatel: Městský úřad Kolín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC335P_stanoviskoNavrhZadani.doc (92 kB) - 26.08.2008 08:01:27
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC335P_stanoviskoNavrh1.doc (93 kB) - 14.10.2009 06:45:02
Důvody ukončení posuzování: