Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC432P
Název koncepce: Zápy - návrh zadání zm.č. 3 ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2010 10:28
Předkladatel: Úřad městyse Zápy
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC432P_stanoviskoNavrhZadani.doc (80 kB) - 26.11.2008 12:22:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC432P_stanoviskoNavrh1.doc (98 kB) - 08.04.2010 10:28:38
Důvody ukončení posuzování: