Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC437P
Název koncepce: Bradlec-návrh zadání změny č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2010 10:27
Předkladatel: Obecní úřad Bradlec
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: STC437P_navrhZadani.doc (67 kB) - 28.11.2008 12:47:07
Text stanoviska k návrhu zadání: STC437P_stanoviskoNavrhZadani.doc (67 kB) - 08.12.2008 12:27:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC437P_stanoviskoNavrh1.doc (74 kB) - 08.04.2010 10:27:43
Důvody ukončení posuzování: