Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC443U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Hořín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2006 09:47
Předkladatel: Obecní úřad Hořín
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Text stanoviska: STC443U_zaverStan.doc (81 kB) - 23.10.2006 09:47:16
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: