Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC459P
Název koncepce: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - návrh zadání zm.č. 5 ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.02.2011 10:16
Předkladatel: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC459P_stanoviskoNavrhZadani.doc (94 kB) - 07.01.2009 15:23:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC459P_stanoviskoNavrh1.doc (89 kB) - 04.02.2011 10:16:58
Důvody ukončení posuzování: