Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC466U
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Čistá
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2009 10:52
Předkladatel: Obecní úřad Čistá
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: STC466U_zjistovaci.doc (67 kB) - 23.05.2006 11:48:27
Posuzovatel: Calábek Aleš Ing., MBA
Text stanoviska: STC466U_zaverStan.doc (75 kB) - 31.03.2009 10:52:53
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: