Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC471U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Chrášťany
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2007 10:35
Předkladatel: Obecní úřad Chrášťany
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: STC471U_zjistovaci.doc (78 kB) - 29.05.2006 10:45:45
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text stanoviska: STC471U_zaverStan.doc (60 kB) - 04.05.2007 10:35:43
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: