Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC511P
Název koncepce: Jeneč - návrh zadání zm.č. 2 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2010 16:10
Předkladatel: Obecní úřad Jeneč
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC511P_stanoviskoNavrhZadani.doc (72 kB) - 20.03.2009 10:51:04
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC511P_stanoviskoNavrh1.doc (106 kB) - 07.04.2010 16:10:33
Důvody ukončení posuzování: