Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC513P
Název koncepce: Tišice- návrh zadání zm.č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2010 16:07
Předkladatel: Městský úřad Neratovice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC513P_stanoviskoNavrhZadani.doc (66 kB) - 23.03.2009 09:30:10
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC513P_stanoviskoNavrh1.doc (78 kB) - 07.04.2010 16:07:10
Důvody ukončení posuzování: