Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC536U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Dobrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2011 09:14
Předkladatel: Městský úřad Dobrovice
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posuzovatel: Calábek Aleš Ing., MBA
Text stanoviska: STC536U_zaverStan.zip (82 kB) - 17.06.2011 09:14:09
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: