Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC539P
Název koncepce: Trhový Štěpánov - návrh zadání zm. č. 10 B ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2009 09:44
Předkladatel: MěÚ Vlašim
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC539P_stanoviskoNavrhZadani.doc (68 kB) - 04.05.2009 07:22:13
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Adamec Petr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC539P_stanoviskoNavrh1.doc (81 kB) - 17.08.2009 09:44:17
Důvody ukončení posuzování: