Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC549U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Kolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2008 08:52
Předkladatel: Městský úřad Kolín
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text stanoviska: STC549U_zaverStan.doc (85 kB) - 28.01.2008 08:52:41
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: