Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC598U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 4 územního plánu města Neratovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2008 09:09
Předkladatel: Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: STC598U_zjistovaci.doc (58 kB) - 14.02.2007 12:59:00
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Text stanoviska: STC598U_zaverStan.doc (84 kB) - 01.10.2008 09:09:38
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: