Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC599P
Název koncepce: Šestajovice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.06.2014 10:59
Předkladatel: Obecní úřad Šestajovice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC599P_stanoviskoNavrhZadani.doc (105 kB) - 30.06.2009 08:37:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC599P_stanoviskoNavrh1.doc (88 kB) - 23.06.2010 14:04:26
Text stanoviska k návrhu (2): STC599P_stanoviskoNavrh2.doc (125 kB) - 20.06.2014 10:59:39
Důvody ukončení posuzování: