Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC608P
Název koncepce: Horní Kruty - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2011 07:58
Předkladatel: Městský úřad Kolín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC608P_stanoviskoNavrhZadani.doc (136 kB) - 10.07.2009 07:43:42
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC608P_stanoviskoNavrh1.doc (208 kB) - 06.12.2011 07:58:56
Důvody ukončení posuzování: