Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC614P
Název koncepce: Červený Újezd - návrh zadání zm.č. 3 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2010 11:12
Předkladatel: Obecní ´řad Červený Újezd
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC614P_stanoviskoNavrhZadani.doc (102 kB) - 16.07.2009 12:11:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC614P_stanoviskoNavrh1.doc (123 kB) - 08.04.2010 11:12:40
Důvody ukončení posuzování: